Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Archiwum Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


18 grudnia 2012
Więcej zdjęćZ okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla każdego z was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy Wam, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Was osób. A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy Każdemu z Was również dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia. Zarząd Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego

24 listopada 2012
Więcej zdjęćW dniu 22 Listopada 2012 o godzinie 16.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze ,odbyło się kolejne spotkanie LT. Tym razem naszym gościem był Wojciech Königsberg - historyk młodego pokolenia, autor książki "Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika", która stanowi pierwszą w polskiej historiografii pełną biografię tego legendarnego cichociemnego oraz dowódcy partyzanckiego. Spotkanie rozpoczęła Pani Prezes Teresa Sekuła która przywitała przybyłych członków oraz przedstawiła nam prelegenta Wojciecha Königsberga.
W. Königsberg pochodzi z Mirocina Dolnego w gminie Kożuchów. W 2007 r. ukończył historię na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rok później rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Głównym tematem prowadzonych przez niego badań są dzieje Armii Krajowej ze szczególnym uwzględnieniem partyzantki oraz losów cichociemnych. Jest także współautorem bloga historycznego pt. "Wokół Wykusu": http://ponury-nurt.blogspot.com/
Podczas spotkania przedstawił niezwykle ciekawą postać majora Jana Piwnika "Ponurego" oraz opowiedział jak wyglądały prace nad książką, za którą otrzymał w tym roku nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Książka :”Droga „Ponurego” została wydana przez oficynę wydawniczą RYTM Sp z o.o. Wstęp do książki napisał Zdzisław Rachtan "Halny” Podporucznik czasu wojny, kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari Klasy V. Pojawił się także film dokumentalny ”……..aż po kres życia”. Trzy filmy 40 minutowe przedstawiający Zycie :”Ponurego”
Obecnie W. Königsberg zbiera materiały do doktoratu poświęconego życiu codziennemu w akowskich oddziałach partyzanckich. Gdyby ktoś chciał nawiązać z nim współpracę lub w jakikolwiek sposób wesprzeć badania jakie prowadzi, to może się z nim skontaktować mailowo pod adresem: wojciechkonigsberg@o2.pl. Po prelekcji autora książki nastąpił czas pytań i wniosków .Autor wskazał również miejsce ,gdzie można kupić książkę , album i film a także nawiązując do blogu zaprosił wszystkich chętnych do wpisów. Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG

19 listopada 2012
Uprzejmie zawiadamiam, że kolejne spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się 22 listopada o godz.16.30 w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze ul .Podgórna. Gościem będzie Wojciech Konigsberg, który przedstawi swoją książkę pt: ”Droga Ponurego", opisuje ona historię jednego z najbarwniejszych bohaterów II wojny światowej .Autor opowie również o badaniach nad biografią bohatera swojej książki. Sympatyków i Członków zapraszamy. Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska.

19 listopada 2012
Więcej zdjęć10 Listopada 2012 roku o godzinie 10.30 zgodnie z zaproszeniem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego spotkaliśmy się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Po uściskach i pierwszych rozmowach zwiedziliśmy w dwóch grupach wystawy: stałą i czasową .Wystawa „Początki państwa polskiego” to najnowsza edycja prezentowanych w tym Muzeum od początków jego istnienia , stałych ekspozycji poświęconych historii polskiego średniowiecza. Jej tytuł świadomie nawiązuje do prezentacji z 1983 roku, w której po raz pierwszy zastosowano techniki multimedialne. Innowacyjność nowej wystawy polega na przedstawieniu tematu początków państwa polskiego z perspektywy trzech haseł-kluczy: Państwo, Źródła i Kultura, odpowiadających trzem modułom, na jakie podzielono ekspozycję oraz wprowadzeniu w jej narrację filmów prezentowanych w technice 3 D. Po zwiedzeniu Muzeum udaliśmy się do Pałacu Balcerowo usytuowanej przy ul .. Wrzesińskiej , w pierwszej stolicy Polski . Malowniczo położony , pośród drzew parkowych pałac to nie tylko miejsce na wesela ,spotkania i konferencje ale również na wspaniały wypoczynek.
Tam kontynuowaliśmy ciąg dalszy spotkania. Prezes WTG Wojtek Jędraszewski przywitał przybyłych prelegentów ,przedstawicieli Towarzystw Genealogicznych oraz członków WTG. Minuta ciszy uczciliśmy odejście na „drugą” stronę dwóch kolegów genealogów. Powitaliśmy także dwójkę nowych dzieci w WTG ,które otrzymały wielkie pluszowe maskotki.
W programie jako pierwszy znalazł się wspaniały wykład kustosza Witolda Przewoźnego z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu.
Przy pysznym „Rogalu Marcińskim”, kawie i herbacie przenieśliśmy się w świat wsi polskiej , głównie wsi wielkopolskiej nasyconej dziedzictwem kulturowym. Po drodze zahaczyliśmy o kurpiowskie wycinanki misterne i przepiękne a przecież wykonywane nożycami do strzyżenia owiec, o lalki łowickie ,o Cepelie jedyne barwne sklepy lat 70-80 . Dziś zmęczeni już dostępem do tego co przez lata było zakazane, zalewaniem nas zwłaszcza produktami Made in China, znów wracamy do tego co ludowe ,swojskie .Pojawił się nurt zwany Etno Desing. To powrót do koronkowych firanek i serwetek, szydełkowych obrusów i góralskich krzeseł .
Po tym wykładzie redaktor Jacek Hałasik z Radia Merkury opowiedział nam o gwarze wielkopolskiej. Ciekawa prelekcja ,pełna humoru i satyry poznańskiej. Krótki konkurs na znajomość gwary ,potem deklamacja wiersza ; „Paweł i Gaweł „w wersji gwarowej wprowadziła nas w żartobliwy nastrój. Po tym wszystkim uczta biesiadna ,wspólne zdjęcie i pogaduchy genealogiczne. Jak zwykle przy pożegnaniu stwierdziliśmy: za krótko ,za mało….szkoda. Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska.

27 października 2012
Więcej zdjęćW dniu 16 października 2012 o godzinie 17.00 w sali nr 140 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej odbyło się spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. Gościem spotkania był Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Andrzej Sokół. Prezes Towarzystwa Teresa Sekuła przywitała gościa oraz przybyłych członków towarzystwa, po czym głos zabrał Pan Andrzej Sokół. Pan Naczelnik opowiadając o zakresie działalności Wydziału Spraw Obywatelskich poinformował nas, że Wydział nadal działa w oparciu o Ustawę z 1974 o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych. Projekt nowej Ustawy z 2010 nadal oczekuje na wprowadzenie w życie. Działalność Wydziału Spraw Obywatelskich polega na:
1. Ewidencji ludności, polegającej na tworzeniu elektronicznych zbiorów meldunkowych ludności stałej, czasowej i byłej.
2. Ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Pan Naczelnik przedstawił nam rys historyczny od powstania, aż do dnia dzisiejszego zarówno ewidencji ludności jak i kwestii dowodów osobistych. Opowiedział również o problemach z jakimi spotykają się pracownicy w/w Wydziału, oraz o rodzaju spraw z jakimi zwracają się petenci urzędu. Następnie nasz prelegent został zasypany pytaniami przez członków Towarzystwa, zarówno ogólnymi jak i osobistymi. Na zakończenie Pan Andrzej Sokół zaprezentował nam druk: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, oraz przedstawił nam jakie dokumenty są potrzebne, jaki jest sposób załatwiania spraw. Szczegóły można sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra. Spotkanie zakończyliśmy propozycją kolejnego spotkania z Panem Naczelnikiem, na co nasz gość przystał z ochotą. Sekretarz Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego Anna Sołtyszewska.

05 października 2012
Uprzejmie informuję, że 16 października 2012 godzinie 17,00 w Urzędzie Marszałkowskim w sali 140 odbędzie się spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. Gościem spotkania będzie Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Andrzej Sokół. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG.

22 maja 2012
Więcej zdjęćW dniu 18 maja 2012 roku o godzinie 17,00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze spotkali się członkowie i sympatycy naszego Towarzystwa. Spotkanie rozpoczęła Prezes Towarzystwa Teresa Sekuła ,która przedstawiła nam gościa i prelegenta kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze. Nasz gość Pan Tadeusza Brzózka jest Prezesem Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Prelekcja dotyczyła możliwości poszukiwań w USC , otrzymywania odpisów aktów, urodzeń ,zgonów ,ślubów .kwestii technicznych ,formalnych. Najistotniejsza zmiana szykująca się w przyszłości ,dotyczy Ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego . Przygotowuje się w tej chwili projekt nowelizacji w/w Ustawy ,przy czym najważniejsze zmiany to rozszerzenie kręgu osób , które będą mogły otrzymywać odpisy ,na linie boczne krewnych ,oraz zmienić granice wieku przekazywania akt do Archiwów, zmieniając okres przekazywania: akt zgonów do lat 30, akt małżeństw do lat 50 , a także wydłużyć okres przekazywania akt urodzeń do lat 110. Planowane zmiany miały być przedstawione na 15 maja i tam miało nastąpić przedłożenie założeń zmian Ustawy, jeżeli te zmiany zostaną zaakceptowane sprawa wróci do Komisji w celu opracowana, kolejny etap to konsultacje społeczne, no i ostatni etap to Centrum Legislacyjne .Przewidywane wejście w życie nowelizacji to połowa roku 2013. Pan Kierownik przedstawił głębokie zrozumienie dla potrzeb genealogów ,poradził gdzie i do kogo zwracać się w poszczególnych sprawach.. Po bardzo ciekawej prelekcji ,dotyczącej zarówno kwestii historycznej ,jak i planów zmian ,które spowodują poprawę stosunków USC a genealog., członkowie zwracali się z pytaniami. Tych było bardzo dużo i nie wyczerpano ich podczas czasu przeznaczonego na spotkanie . Prezes Towarzystwa Teresa Sekuła podziękowała Panu Kierownikowi USC , wyrażając nadzieje na kolejne spotkanie . Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska

13 maja 2012
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego ,które odbędzie się 18 maja 2012 roku o godzinie 17 w Urzędzie Marszałkowskim przy Ul Podgórnej pokój 140 w Zielonej Górze. Gościem spotkania będzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pan Tomasz Brzózka, który przedstawi nam specyfikę pracy USC. Wszystkich członków oraz sympatyków zapraszamy. Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska.

01 marca 2012
Osoby zainteresowane otrzymniem bezpłatnych kalendarzy ściennych na rok 2012 zapraszam do biura Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 7a/2 (deptak) w godzinach od 8.00 do 16.00. Wejście do biura znajduje się pomiędzy budynkami Teatru Lubuskiego a Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Szczegółowe dane teleadresowe wraz z planem dojazdu znaleźć można na http://www.rcie.zgora.pl/adres/adres.html. Leszek Kucz.

25 lutego 2012
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbędzie się 01 marca 2012 roku o godz 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, sala 140 (I piętro). Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy sympatyków i członków. Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG


Polecamy

Nasze opracowania