Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Kontakt z Lubuskim Towarzystwem Genealogicznym


Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne (LTG) nie posiada swojej siedziby. Nasze spotkania odbywają się w różnych punktach Zielonej Góry. Staramy się o nich wcześniej informować w lokalnej prasie i na naszej stronie internetowej. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem i działalnością LTG prosimy o kontakt z Prezesem lub Sekretarzem naszego Stowarzyszenia.


fotoTeresa Sekuła

Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
e-mail
telefon 667-099-607foto Anna Sołtyszewska

Sekretarz Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
e-mail
telefon 693-604-603brak fotoEwa Dobrołowicz

Skarbnik Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego
e-mail
telefon 68/453-26-57

Nasze spotkania

Nasze spotkania