Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Archiwum Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


13 grudnia 2013
W dziale naszej witryny pt. "Opracowania" zaktualizowaliśmy listę polskich oficerów więzionych w obozie jenieckim Woldenberg.

03 grudnia 2013
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbędzie się 05.12.2013 r. o godz 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim w sali nr 140, Zielona Góra ul. Podgórna 7. Gościem spotkania będzie dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego. Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków.
Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG

02 października 2013
Więcej zdjęćW dniu 26.09.2013 r. o godz 17:00 spotkaliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na Walnym Zebraniu Członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. W pierwszej części spotkania, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie zgłoszono kandydatury i dokonano wyboru Zarządu na kolejną kadencję. Prezesem kolejny raz została Teresa Sekuła, Sekretarzem Anna Sołtyszewska oraz Skarbnikiem Ewa Dobrołowicz. W drugiej części spotkania, kolega Leszek Kucz, przedstawił nam linki do ciekawych stron genealogicznych, sposoby poszukiwań na poszczególnych stronach, natomiast Teresa Sekuła przedstawiła nam umieszczone na stronie ”Portal Rodziny Szpejankowskich i Szpejenkowskich” swoje drzewo genealogiczne. Kolega Krzysztof Łotocki opowiedział o dostępie i sposobie poszukiwań na na: Archives.com i Ancestry.com. Na zakończenie ustalono temat kolejnego spotkania. Sekretarz LTG.

17 września 2013
Uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbędzie się 26 września 2013 roku o godz. 17.00 w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze ul Podgórna 7. Nasz statut zakłada 3 -letnią kadencję władz Towarzystwa, w związku z tym musimy wybrać nowe władze. Proszę koleżanki i kolegów o przybycie. Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG.
Program Walnego Zebrania LTG:
1. Udzielenie absolutorium ustępującego Zarządu.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Zgłoszenie Kandydatów do Nowego Zarządu.
4. Dyskusja nad kandydatami.
5. Wybory nowego Zarządu. Paragraf 10 pkt.2 Regulaminu LTG brzmi: Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 3 lata, a wybór (spośród nieograniczonej liczby kandydatów) odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
6. W przypadku braku quorum, II tura wyborów nastąpi o godz.18,00.
7. Komunikat Komisji Skrutacyjnej.
8. Wolne wnioski.

02 lipca 2013
Więcej zdjęćW dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, członkowie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego spotkali się na kolejnym spotkaniu. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz pogaduchy nie tylko genealogiczne. Podczas rozmów ustalono tematy kolejnych spotkań na najbliższe miesiące oraz ustalono termin Walnego Zebrania Członków na wrzesień 2013 r. Kolega Leszek Kucz oraz koleżanka Ewa Dobrołowicz wyjaśnili chwilowe problemy związane z brakiem dostępu do naszej strony internetowej .Omówiliśmy też plany związane z umieszczeniem nowych informacji które już wkrótce będą dostępne na naszej stronie a będą tematami nowatorskimi. Kolega Krzysztof Łotocki wyraził chęć pomocy w pośredniczeniu dostępu do strony Archives.com w celu poszukiwań przodków , którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych , z czego wielu z Nas skwapliwie skorzystało. Pogaduchom , pytaniom i nowym problemom nie było końca co zaowocowało dodatkowym terminem spotkana w czasie urlopowym już za 2-3 tygodnie. Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG.

14 czerwca 2013
Uprzejmie zapraszam na przed wakacyjne spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w dniu 26 czerwca 2013 roku o godz. 17:00 które odbędzie w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Sala 140. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne oraz niezobowiązujące pogaduchy nie tylko o genealogii. Serdecznie zapraszam Anna Sołtyszewska Sekretarz LTG

17 marca 2013
Uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego , które odbędzie się 21 marca 2013 roku o godzinie 17:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej w sali 140. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne. Serdecznie zapraszam sympatyków i członków. Sekretarz Anna Sołtyszewska Prosze o potwierdzenie przybycia.

Polecamy

Nasze opracowania