Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

26 września 2013
Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.