Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Archiwum Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


15 grudnia 2010
Więcej zdjęćW dniu 09.12.2010 r w ODN w Zielonej Górze odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie Towarzystwa Genealogicznego. Na wstępie Pani Prezes powitała nowego członka naszego Towarzystwa, którego poprosiła o krótką autoprezentację. Następnie nasz członek Dyrektor Archiwum Państwowego, przedstawił zaproszonego gościa Kierownika Pracowni Naukowej Pana Profesora Zbigniewa Bujkiewicza. Pan Kierownik z ramienia Archiwum uczestniczył w spotkaniu, w którym brali udział przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwum Państwowego, Archiwów Państwowych oraz Towarzystw Genealogicznych a, które miało miejsce w Warszawie. Glos zabrał Pan Bujkiewicz, który przedstawił nam tematykę spotkania, wyszczególnił przy tym:
-próbę stworzenia jednolitej polityki w sprawie indeksacji akt metrykalnych,
-zapotrzebowanie ze strony genealogów w poszczególnych archiwach na indeksację,
-wystąpienia Andrzeja Nowika, dotyczące technicznych problemów, błędów i pomyłek w kwestii indeksacji,
Na koniec Pan Profesor podkreślił, że Dyrektor ADAP wyznaje zasadę, że Archiwa Państwowe są otwarte na współpracę z genealogami w kwestii dostępu do wszystkich dokumentów w celu indeksacji, pod warunkiem, że nie będą naruszane prawa chronione interesantów. Następnie Pan Dyrektor Archiwum Państwowego Tadeusz Dzwonkowski przedstawił działanie pilotażowego programu ZOSIA, zarówno kwestie techniczne, jak i braki oraz błędy. Na zakończenie Pani Prezes złożyła Życzenia Świąteczne wszystkim członkom Towarzystwa oraz ich Rodzinom. Sekretarz Anna Sołtyszewska

06 grudnia 2010
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbędzie się 9 grudnia 2010 roku o godz. 17.00, jak zwykle dzięki uprzejmości Dyrektora ODN w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Chopina 15 A sala 401. Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy przybędziecie mimo zimowej pogody. Pozdrawiam Teresa

13 września 2010
Uprzejmie zapraszam na spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbędzie się 5 października 2010 roku o godz. 17.00 w ODN ul. Chopina 15 A sala 208. Na spotkaniu koleżanka Irena Jurkiewicz-Zielińska (nowe nazwisko Pietrzak) przedstawi historię swoich tegorocznych poszukiwań genealogicznych, które były bardzo owocne i ciekawe. Teresa Sekuła

20 maja 2010
Miło mi poinformować, że strona internetowa Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego została wyróżniona w TOP 50 Strony Genealogiczne 2010. Autorzy portalu MyHeritage.pl chcieli w ten sposób zidentyfikować i wyróżnić strony internetowe, które oferują wysokiej jakości treści i są innowacyjne jeśli chodzi o projekt i wzór. Wybrane zostały zarówno rodzinne strony genealogiczne jak i strony towarzystw genealogicznych, które dotyczą genealogii, heraldyki oraz poszukiwań przodków. Lista TOP 50 polskich stron genealogicznych ma pomóc i oszczędzić czas potencjalnym badaczom historii rodziny. Oprócz rankingu stron z Polski autorzy plebiscytu przygotowali zestawienia wyróżnionych stron z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii i Francji. Pozdrawiam Leszek Kucz.

05 maja 2010
Więcej zdjęćW dniu 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 17 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze , odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. Podstawowym celem spotkania było udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, oraz wybory nowych władz Towarzystwa. Po zakończonej kadencji w wyniku głosowania Zarząd uzyskał absolutorium, po czym dokonano wyboru nowych Władz Towarzystwa w składzie osobowym:
Prezes Teresa Sekuła,
Sekretarz Anna Sołtyszewska,
Skarbnik Ewa Dobrołowicz.
Podjęto również Uchwałę w wyniku której, dokonano zmiany Regulaminu Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w paragrafie 10 pkt 2. W wyniku zmiany Punkt 2 uzyskał nowe brzmienie:
"Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 3 lata, a wybór jego członków (spośród nieograniczonej liczby kandydatów) odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów".
W dalszej części spotkania, członek Towarzystwa a zarazem Dyrektor Archiwum zaproponował aby w ramach współpracy Archiwum i Towarzystwa stworzyć bazę danych: osób zrzeszonych w Związku Sybiraków. Członkowie Towarzystwa w wyniku głosowania podjęli uchwałę o przystąpieniu do projektu stworzenia bazy danych, oraz zdeklarowali się przeznaczyć jeden dzień pracy w Archiwum w ramach wolontariatu na indeksację osób przesiedlonych z terenów wschodnich na ziemie zachodnie. Na zakończenie spotkania w ramach wolnych wniosków na pytania członków odpowiadali, Dyrektor Archiwum oraz Paweł Towpik.

20 kwietnia 2010
Uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, które odbędzie się 28 kwietnia 2010 roku o godz. 17.00 w sali 402 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul Chopina 15 A. W związku z tym, iż nasz statut zakłada 2 -letnią kadencję władz Towarzystwa, musimy wybrać nowe władze, dlatego proszę koleżanki i kolegów o przybycie Teresa Sekuła Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.

01 marca 2010
Witam koleżanki i kolegów genealogów. Dawno się nie widzieliśmy, a więc myslę, że dobrze byłoby się spotkać. Wszystkich chętnych, którzy mają ochote porozmawiać o swoich sukcesach genealogicznych, podzielić się doświadczeniami i wspólnie pogadać o problemach, zapraszam na spotkanie 4 marca o godz. 17 w sali 208 ODN, ul.Chopina 15. Teresa

19 stycznia 2010
Uwaga. W dziale "Pliki i opracowania" zamieściliśmy oryginalną - zeskanowaną listę polskich oficerów więzionych w obozie jenieckim Woldenberg. Lista dostępna jest w formacie PDF.


Polecamy

Nasze opracowania