Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Zdjęcia z naszych spotkań


Rok 2016

Więcej zdjęć 9 maja 2016
Spotkanie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w siedzibie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
   
       
Rok 2013

Więcej zdjęć 26 czerwca 2013
Robocze spotkanie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Więcej zdjęć 26 września 2013
Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.
       
Rok 2012

Więcej zdjęć 18 maja 2012
Spotkanie członków i sympatyków LTG z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze - Tadeuszem Brzózką, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP.
Więcej zdjęć 16 października 2012
Spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego z Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Andrzejem Sokołem.
Więcej zdjęć 19 listopada 2012
VI Rocznica powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. 10 Listopada 2012 roku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Więcej zdjęć 22 listopada 2012
Spotkanie z Wojciechem Königsbergiem autorem książki "Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika" i laureatem nagrody prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

Rok 2011

Więcej zdjęć 3 marca 2011
Gośćmi spotkania byli: dyrektor Archiwum Państwowego dr Tadeusz Dzwonkowski oraz prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Więcej zdjęć 17 czerwca 2011
Tematem spotkania były doświadczenia związane z poszukiwaniami genealogicznymi poprzez Centrum Historii Rodziny (Mormoni).
Więcej zdjęć 14 grudnia 2011
W dniu 14 grudnia 2011 roku członkowie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego spotkali się po raz ostatni w starym roku na spotkaniu w Sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
   

Rok 2010


Więcej zdjęć 28 kwietnia 2010
W dniu 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 17 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Więcej zdjęć 9 grudnia 2010
Ostatnie w 2010 roku zebranie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. Gościem spotkania był kierownik Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego prof. Zbigniew Bujkiewicz.

Rok 2009


Więcej zdjęć 16 lutego 2009
Spotkanie członków LTG z dyrektorem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Sala Ośrodka Doskonalenia Nuczycieli w Zielonej Górze.
Więcej zdjęć 12 listopada 2009
Relacja z III rocznicy powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo".
Więcej zdjęć 17 listopada 2009
17 listopada 2009 roku o godz. 17.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ul. Chopina 15A odbyło się spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, Gościem spotkania był podpułkownik Jan Kudła.
   

Rok 2008


Więcej zdjęć 1 marca 2008
Uroczystości z okazji V Urodzin GenPolu.
Więcej zdjęć 25 kwietnia 2008
Spotkanie członków LTG z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Kisielinie - Panem Tadeuszem Dzwonkowskim. Sala Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.
Więcej zdjęć 19 czerwca 2008
Spotkanie członków LTG z historykiem Markiem Kamińskim. Sala Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.
Więcej zdjęć 19 listopada 2008
Spotkanie członków LTG z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Sala Ośrodka Doskonalenia Nuczycieli w Zielonej Górze.

Rok 2007


Więcej zdjęć 1 lutego 2007
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej.
Więcej zdjęć 3 marca 2007
Spotkanie genealogów w Warszawie z okazji czwartych urodzin GenPolu.
Więcej zdjęć 4 października 2007
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Cafee Media w Zielonej Górze.
Więcej zdjęć 15 listopada 2007
Walne zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Cafee Media w Zielonej Górze.

Rok 2006


Więcej zdjęć 19 stycznia 2006
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Herbaciarnii "W poszukiwaniu straconego czasu".
Więcej zdjęć 23 lutego 2006
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej.
Więcej zdjęć 11 maja 2006
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej.
Więcej zdjęć 29 czerwca 2006
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Archiwum w Kisielinie.

Rok 2005


Więcej zdjęć 15 listopada 2005
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Herbaciarnii "W poszukiwaniu straconego czasu".
Więcej zdjęć 15 grudnia 2005
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Herbaciarnii "W poszukiwaniu straconego czasu".