Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Kim jesteśmy i co robimy?


Wiek XX a szczególnie jego ostatnie lata przyniosły duże zainteresowanie pochodzeniem i statusem społecznym naszych przodków, ich pracą i warunkami życia. Dużą rolę odegrało szkolnictwo wprowadzając zagadnienie rodziny do swego programu kształcenia.

Członkowie LTG
Członkowie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego (LTG) przed wejściem do budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.


Działalność naszego Towarzystwa ma wskazać potrzebę poznania rodowodu naszych przodków. Wskazać miejsca poszukiwań i poprawić kontakty amatorów genealogów z archiwami, zarówno państwowymi jak i archidiecezjalnymi. Nawiązanie kontaktów z tymi archiwami ma poprawić postrzeganie genealogów amatorów w archiwach nie jako intruzów ale jako równorzędnych partnerów. Chcielibyśmy aby archiwa kościelne w większym stopniu były udostępniane do przeprowadzania badań.

Pragniemy pomóc sobie w przekazywaniu doświadczeń, informacji które już zgromadziliśmy, wskazywć literaturę i miejsca poszukiwań przydatnych każdemu kto podjął się udokumentowania swego rodowodu. Uregulowania wymaga także odpłatność za usługi wykonywane przez archiwa. Będziemy starali sie zwracać uwagę na często wysokie stawki za te usługi, nieujednolicone we wszystkich archiwach.

Działalność Towarzystwa zmierzać będzie także do szerzenia ideii poznania swego pochodzenia przez młode pokolenie. Chcielibyśmy nawiązać współpracę ze szkołami, klubami osiedlowymi i domami kultury.

Poprzez nasze działania będziemy starali się aby genealogia nie stawała się postrzegana jako "zajęcie dla snobów" a jako odkrywanie tajemnicy, ludzi nam bliskich, którzy odeszli a nadal w nas żyją.

Jacek Piętka

Nasza ulotka

Nasza ulotka

Ulotka informacyjna
plik w formacie PDF[plik PDF 178 KB]


Przydatne programy

Część dokumentów i plików zamieszczonych na naszej stronie przygotowana została w formacie PDF. W celu ich przeglądania należy posiadać odpowiedni czytnik. Poniżej zamieszczamy odnośniki, z których bezpłatnie można pobrać dwa popularne programy tego typu, tj. Adobe Reader i Foxit Reader.
Foxit ReaderAdobe Reader