Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

Archiwum Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005


29 listopada 2006
Uprzejmie informuję, iż kolejne spotkanie LTG odbędzie się 29 listopada 2006 roku o godz.17.00 w Urzędzie Marszałkowskim, ul. Podgórna 7, w sali 113 Ip. Na spotkaniu Pani dr Hanna Kurowska z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosi wykład na temat "Obrzędy i zwyczaje związane z narodzinami, ślubem i śmiercią".

14 września 2006
Informujemy, że kolejne spotkanie członków i sympatyków LTG odbędzie się 29 września (piątek) 2006 o godzinie 17:00 w sali 113 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7. Tematem wiodącym będzie prezentacja dokonań naszego kolegi Mieczysława Wojeckiego.

15 sierpnia 2006
Młodzi lubuscy gimnazjaliści badaczami genealogii i historii regionalnej
Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej w Zielonej Górze wspólnie z Lubuskim Towarzystwem Genealogicznym od sierpnia 2006 roku realizuje dofinansowany przez Fundację PZU projekt pod nazwą Oczarować przeszłością. Projekt będzie realizowany do końca maja 2007.
Głównym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności dotyczącej przedmiotów humanistycznych, zniwelowanie różnic w poziomie umiejętności i wiedzy z tych przedmiotów.
Jednym z celów jest także doskonalenie działań w obszarze partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i edukacji.
Partnerzy stawiają sobie za cel długofalowy, dalszą współpracę i wspieranie działań utworzonych w efekcie projektu Szkolnych Klubów Poszukiwaczy.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie wiejskich gimnazjów w Nowogrodzie Bobrzańskim, Otyniu i Babimoście. W szkołach tych utworzone zostały Szkolne Kluby Poszukiwaczy: poszukiwaczy atrakcji turystycznych swojej miejscowości, historii i dziedzictwa kulturowego oraz korzeni swojej rodziny. Uczniowie przygotowują w ramach zajęć projektowych prezentacje oraz inne przedsięwzięcia (np. konkursy, przykładowe drzewa genealogiczne, wywiady, foldery), które następnie zostaną wykorzystane w pracy ze wszystkimi uczniami tych szkół.
Uczniowie przedstawią swoje dokonania na wspólnej konferencji, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele społeczności lokalnych, rodzice, władze poszczególnych gmin.
Projekt rozpoczął się od spotkań zespołu realizatorów, na których został opracowany szczegółowy harmonogram projektu oraz metody jego realizacji.
Opiekunowie Klubów Poszukiwaczy odbyli warsztaty dotyczące historii regionalnej oraz genealogii potrzebne do profesjonalnego przeprowadzenia zajęć z uczniami. Prowadzili je specjaliści z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Każdy klub ustalił cele i program działalności. Zajęcia klubów odbywają się raz w tygodniu, od września 2006 r. do maja 2007 r. Projekt zakłada, że w każdej ze szkół odbędzie się 40 godzin zajęć klubu oraz 20 godzin zajęć towarzyszących . Przewidywane formy pracy w ramach klubu:
- zbieranie informacji o starych cmentarzach, świątyniach, kapliczkach, zabytkach, ciekawych miejscach, legendach, ważnych ludziach mieszkających w okolicy
- docieranie do archiwalnych fotografii
- spotkania z osobami, które pamiętają okres przedwojenny i dokumentowanie ich relacji
- organizowanie spotkań i wystaw
- wymiana doświadczeń z innymi klubami
- wykłady i prelekcje z kultury regionu i kultury mniejszości narodowych
- prezentacja klubu i jego działań w Internecie i mediach Moduł genealogia będzie realizowany we wszystkich klubach. Ponadto w każdej ze szkół objętych projektem, kluby będą się specjalizować w konkretnych przedsięwzięciach związanych z historią regionalną.
W Gimnazjum w Otyniu celem modułu jest przybliżenie uczniom postaci, które tworzyły historię Otynia i okolic oraz miały istotny wpływ na kształtowanie się dziejów ich "Małej Ojczyzny". Uczestnicy projektu, pracując w zespołach zadaniowych, będą gromadzili informacje na temat poszczególnych postaci, opierając się na analizie źródeł historycznych, archiwalnych, wywiadach z żyjącymi świadkami dawnych wydarzeń, krewnymi osób, które na trwałe wpisały się w historię Otynia. Efektem tych działań będzie publikacja "Pocztu postaci związanych z historią Otynia".
Gimnazjaliści z Babimostu zajmą się historią walki o polskość mieszkańców Babimojszczyzny. Będą zbierać materiały i pisać referaty, które następnie przedstawią na sesji popularnej, także w postaci prezentacji multimedialnej. W ramach zajęć wizytować będą archiwum, biblioteki, muzea, itp. Większość zajęć będzie przeprowadzona w lokalnym muzeum oraz podczas ścieżki historyczno-turystycznej. Wykorzystana będzie również do projektu grupa uczniów, którzy uczą się grać na koźle polskim, regionalnym i unikatowym instrumencie muzycznym. Innym elementem będzie prezentacja historycznych miejsc na Babimojszczyźnie - opis historyczny, stare i współczesne zdjęcia danego obiektu lub miejsca, opracowanie i przedstawienie scenek dotyczących obyczaju lub obrzędu, itp. Przygotowane i przeprowadzone zostaną wywiady z najstarszymi żyjącymi mieszkańcami na terenie gminy.
Uczniowie Nowogrodu Bobrzańskiego skupią się na dokładnym poznaniu historii i upowszechnienie wiedzy o obozie pracy przymusowej w Christianstadt, który powstał w celu zorganizowania siły roboczej do rozbudowy fabryki zbrojeniowej DAG. Uczniowie będą pozyskiwać informacje z różnych dostępnych źródeł ( dokumenty, internet, tłumaczenia tekstów, czasopisma), zostanie przygotowana wystawa poświęconej temu miejscu. Będzie to interaktywna prezentacja, w której wykorzystane będą wywiady z byłymi pracownikami, którzy pracowali przy demontażu oraz duża mapa terenu tej byłej fabryki i obozu.
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach dziennikarskich uczących przygotowania się i przeprowadzenia wywiadów i posługiwania się profesjonalnym sprzętem.
W każdej ze szkół projekt zakończy się konferencją z udziałem wszystkich uczestników projektu i wzajemną prezentacją dokonań. Będzie to też okazja do spotkania ze społecznością lokalną i władzami poszczególnych gmin.

Harmonogram projektu:
- Spotkanie przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie, omówienie szczegółowego podziału zadań - Lipiec 2006
- Warsztaty dla opiekunów klubów z historii regionalnej - przygotowanie scenariuszy zajęć - Sierpień 2006
- Warsztaty dla opiekunów klubów z genealogii - przygotowanie scenariuszy zajęć - Sierpień 2006
- Zajęcia z młodzieżą w szkołach w ramach Szkolnych Klubów Poszukiwaczy - Od września 2006 do Kwietnia 2007
- Zajęcia z młodzieżą w szkołach podczas zajęć dodatkowych, np. warsztaty dziennikarskie - Od września do grudnia 2006
- Warsztaty w Archiwum Państwowym - Październik 2006
- Warsztaty na Uniwersytecie Zielonogórskim - Grudzień 2006
- Konferencje szkolne - podsumowanie projektu - Maj 2007

Partnerzy, ich rola w projekcie:
- Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego - spotkania z wykładowcami związane z najnowszymi wynikami badań nad historią regionu.
- Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne - warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów nad wykorzystaniem różnych technik przy opracowywaniu historii rodów i rodzin.
- Archiwum Państwowe w Starym Kisielinie - pokazanie i udostępnienie dokumentów dotyczących historii lokalnej i regionalnej.
- Gminy (Gimnazja) w Nowogrodzie Bobrzańskim, Otyniu i Babimoście - udostępnienie pomieszczeń na spotkania Szkolnych Klubów Poszukiwaczy, zapewnienie transportu młodzieży i opiekunów na konferencje uczniowskie i wyjazdy studyjne oraz wyżywienie uczestników tych przedsięwzięć.

29 czerwca 2006
Więcej zdjęć Zamieszczam kolejną galerię zdjęć ze spotkania LTG. Tym razem spotkanie odbyło się w Archiwum w Kisielinie. Pozdrawiam, Leszek Kucz

05 czerwca 2006

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kolejne zebranie LTG odbędzie się 29 czerwca 2006 o godz. 16.00 w Archiwum w Kisielinie. Podajemy dokładny adres:
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Z SIEDZIBĄ W STARYM KISIELINIE
Adres Centrali:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
ul. Pionierów Lub. 53
66 - 002 Stary Kisielin
telefon / fax: (068) 329-98-01, (068) 329-98-02
Strona internetowa Archiwum znajduje się pod adresem: http://www.zgora.pl/archiwzg/

13 maja 2006
Więcej zdjęćWszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z galerią zdjęć z ostatniego spotkania LTG w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze (z 11 maja 2006 roku). Osoby pragnące otrzymać fotografie w pełnych rozdzieczościach na płytach CD w celu zrobienia odbitek, proszę o kontakt - pozdrawiam, Leszek Kucz

08 maja 2006
Uprzejmie informuje, iż spotkanie LTG odbędzie się 11 maja 2006 o godz. 17.00 w Urzędzie Marszałkowskim sala 113 I piętro. Na spotkaniu kolega Jacek Piętka przedstawi informację ze spotkania w sprawie utworzenia Polskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz kolega Jarosław Rodziewicz przedstawi swoje doświadczenia oraz osiągniecia genealogiczne. Będę zobowiązana za propozycje dotyczące tematyki kolejnych spotkań. Przypominam o zdjęciach na naszą stronę internetową oraz mozliwości publikacji na tej stronie swoich osiągnięć, artykułów, informacji o ciekawych stronach. Pozdrawiam. Do zobaczenia w czwartek - Teresa.

20 kwietnia 2006
UWAGA. Z względu na wyjazd służbowy prezesa LTG najbliższe spotkanie zamiast w ostatni czwartek kwietnia (27-04-2006) odbędzie się 11 maja 2006 roku o godz. 17.00 w sali nr 113 Urzędu Mareszałkowskiego. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

8-9 kwietnia 2006
W dniach 8-9 kwietnia 2006 uczestniczyłem w spotkaniu genealogów w Błędowie koło Warszawy.
Spotkanie to miało na celu przedyskutowanie celowości powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia genealogów. Wystąpiliśmy do wszystkich genealogów z przesłaniem "Deklaracją programową". Z deklaracją tą można się zapoznać na pl.soc.genealogia i tam odbywa się dyskusja nad celowością i kształem przyszłego stowarzyszenia. Prosiłbym o włączenie się do dyskusji i przekazanie swoich uwag.

Z pozdrowieniami Jacek Piętka

Deklaracja Programowa
Celem powołania ogólnopolskiego towarzystwa genealogicznego jest propagowanie zajmującej dziedziny historii, jaką jest genealogia, historii nas i naszych przodków. Chcemy być obecni w szkołach, w archiwach, w radiu i telewizji oraz w prasie, by wszędzie gdzie tylko można dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.
Chcemy propagować genealogię i wspierać aktywną pomocą wszystkich początkujących genealogów niezależnie od ich i ich przodków statusu społecznego czy wyznania religijnego.
Będziemy współpracować z władzami państwowymi i kościelnymi, by ułatwiać naszym członkom dostęp do archiwaliów.
Chcemy wyrobić w członkach towarzystwa świadomość bezcennych wartości historycznych wszelkich archiwaliów, które należy zachować w dobrym stanie jak najdłużej, tak by również następne pokolenia mogły z nich korzystać. Będziemy tworzyli atmosferę współpracy w poszukiwaniach genealogicznych, dzielili się ze wszystkimi swoją wiedzą i osiągnięciami, pomagali mniej zaawansowanym.
Ogólnopolskie towarzystwo genealogiczne będzie organizacją otwartą dla wszystkich, organizacją miłośników genealogii niezależnie od wykształcenia, wyznania i pochodzenia.
Mieczysław Lewandowski, Krzysztof Artur Dławichowski, Halina Dławichowska, Leszek Ćwikliński, Artur Ornatowski, Tomasz Bogiel, Adam Kamiński, Jacek Piętka, Stanisław Pieniążek, Grażyna Anna Feltynowska, Adam Nojszewski, Andrzej Kuziński.

22 marca 2006
Uprzejmie informujemy, iż kolejne spotkanie Lubuskiego Towarzystwa Genalogicznego odbędzie się 30 marca 2006 (czwartek) o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 14 ul. Jaskółcza 66 - II piętro sala komputerowa.

27 lutego 2006
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych genealogią do wsparcia akcji protestacyjnej, której celem jest zwrócenie uwagi na bardzo wysokie ceny za wykonywane przez Archiwa Państwowe kserokopie oraz uporczywe odmawianie wydawania kserokopii aktów w Urzędach Stanu Cywilnego. Strona z protestem znajduje się pod adresem: http://strony.aster.pl/twt/gen.htm

8 lutego 2006
Więcej zdjęćNa dzień 23 lutego (w czwartek) o godz. 17.00 planowane jest kolejne zebranie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali 113 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. W trakcie spotkania kolega Leszek Kucz przedstawi komputerowe programy genealogiczne.

19 stycznia 2006
Na dzień 23 lutego (w czwartek) o godz. 17.00 planowane jest kolejne zebranie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego. Miejsce spotkania nie jest jeszcze znane. Poinformujemy o tym z chwilą zorganizowania odpowiedniego lokalu. Niestety w herbaciarnii już się nie mieścimy...
Więcej zdjęć
19 stycznia 2006
Na ostatnim spotkaniu w dniu 19 stycznia 2006 roku ustalono, że zebrania Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego odbywać się będą w ostatni czwartek miesiąca. Miejsce spotkań i czas postaramy się zamieszczć w prasie lokalnej i oczywiście na stronie internetowj LTG.

Polecamy

Nasze opracowania