Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

19 listopada 2012
VI Rocznica powstania Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. 10 Listopada 2012 roku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.