Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
18 maja 2012
Spotkanie członków i sympatyków LTG z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze - Tadeuszem Brzózką, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP.