Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne22 listopada 2012
Spotkanie z Wojciechem K önigsbergiem autorem książki "Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika" i laureatem nagrody prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.