Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne


28 kwietnia 2010
W dniu 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 17 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze , odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego.