Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
4 października 2007
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Cafee Media w Zielonej Górze.