Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

14 grudnia 2011
W dniu 14 grudnia 2011 roku członkowie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego spotkali się po raz ostatni w starym roku na spotkaniu w Sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Sekretarz Towarzystwa Anna Sołtyszewska powitała przybyłych przedstawiając temat spotkania. Były to sprawy organizacyjne oraz wolne wnioski, na które zwykle brakuje czasu, gdy spotkaniu towarzyszy prelekcja zaproszonych gości.