Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

17 czerwca 2011
W dniu 17 czerwca 2011 roku o godzinie 17 w Sali Urzędu Marszałkowskiego spotkali się Członkowie Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz osoby niezrzeszone. Prezes Towarzystwa Teresa Sekuła przywitała przybyłych po czym głos oddała prelegentowi spotkania ,którym był nasz członek a jednocześnie Dyrektor Archiwum Państwowego Tadeusz Dzwonkowski. Tematem spotkania były doświadczenia związane z poszukiwaniami genealogicznymi poprzez Centrum Historii Rodziny (Mormoni).