Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne

3 marca 2011
Gośćmi spotkania byli: dyrektor Archiwum Państwowego dr Tadeusz Dzwonkowski oraz prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.