Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
16 lutego 2009
Spotkanie członków LTG z dyrektorem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Sala Ośrodka Doskonalenia Nuczycieli w Zielonej Górze.