Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
19 listopada 2008
Spotkanie członków LTG z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Sala Ośrodka Doskonalenia Nuczycieli w Zielonej Górze.