Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
19 czerwca 2008
Spotkanie członków LTG z historykiem Markiem Kamińskim. Sala Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.