Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne


25 kwietnia 2008
Spotkanie członków LTG z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Kisielinie - Panem Tadeuszem Dzwonkowskim. Sala Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze.