Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne


15 listopada 2007
Walne zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w Cafee Media w Zielonej Górze.