Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
3 marca 2007
Spotkanie genealogów w Warszawie z okazji czwartych urodzin GenPolu.