Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
1 lutego 2007
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej.