Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
23 lutego 2006
Zebranie członków Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego w sali Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej.